• Foreldresamarbeid

  05/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  I Stabekktunet ønsker vi nært samarbeid med foreldre/foresatte. Vi ser på daglige samtaler i forbindelse med levering og henting som svært verdifullt. Vi ønsker oss en åpen dialog der hjemmets ønsker og behov skal tas på alvor og bli møtt med forståelse og ydmykhet.


  Foreldresamtaler

  To ganger i året innkalles til foreldresamtale med pedagogisk leder på avdelingen. Dersom det er behov for samtaler utover dette vil det gjennomføres. Foreldresamtalen er viktig for å kunne utveksle hensiktsmessig informasjon angående hvert enkelt barn. I foreldresamtalen gjennomgås punkter som barnehagen mener er viktig. Det skal blant annet informeres og reflekteres rundt barnets trivsel, utvikling, ulike kompetanseområder, mental og fysisk helse.


  Foreldremøter

  I løpet av september/oktober avholdes foreldremøte på hver avdeling. Foreldremøtet legger til rette for at foreldre skal bli kjent med barnehagen og andre foreldre. På dette møtet vil personalet legge frem planer for barnehageåret og formidle annen viktig informasjon. Dette er også et aktuelt fora for å kunne legge noen føringer og eventuelt enes om noen felles retningslinjer og regler for ulike situasjoner. På høstens foreldremøte velges representanter til årets SU (Samarbeidsutvalget).

  En gang i året inviterer vi til temakveld med foreldre. Det blir leid inn foredragsholdere relevant til temaet for kvelden.

  Se årsplan for mer informasjon.