• Ny i barnehagen

    30/01/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Å være ny i barnehage, om det er første gang man går i barnehage eller har litt erfaring, er spennende. Personalet i Stabekktunet er opptatt av å gjøre tilvenning så trygg og informativ som mulig for barn og foreldre. Alle barn er ulike, og alle barn får en primærkontakt som følger dem den første tiden. Vi er en liten barnehage, og vi opplever at de fleste barn blir trygge på flere ansatte ganske raskt, men primærkontakten er viktig i starten. For å søke barnehageplass må man bruke Bærum Kommune sitt verktøy, mer informasjon finner du på Bærum kommune sine sider. En tid før oppstart får man tilsendt et informasjonsskriv, hvor det står hvordan tilvenningen pleier å foregå og man får vite primærkontakt. Ved spørsmål, ta kontakt med styrer.

    Oppholdsavgift i Stabekktunet barnehage er 2730 kr per måned, som er nasjonal makspris fra 1.1.2017. Kostpenger er 400 kr per måned.