• Planer

    30/01/2017

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    Barnehagen følger Rammeplanen for barnehagers innhold og oppgaver, og er pliktet til å ha en årsplan. Årsplanen er grunndokumentet i vår pedagogiske praksis, og blir brukt som et verktøy for ansatte i tillegg til informasjon til foreldre og andre interesserte. Vi har i tillegg periodeplaner. En periodeplan gjelder for august-desember eller januar-juni. Periodeplanen informerer mer om hvordan vi arbeider, og de pedagogiske avgjørelsene til hvordan vi organiserer dagene. Det står også om de ulike fagområdene som vi har fokus på gjennom året. Månedsplan blir tilsendt til foreldrene på e-post.