• Dokumentasjon- og vurderingsarbeid

  05/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  I Stabekktunet utarbeides en overordnet plan for praktisk og pedagogisk arbeid i barnehagen gjennom året (årsplan), som revideres hvert år. I årsplanen finnes en oversikt over hvilke fagområder som skal fokuseres spesielt på og til hvilken tid, samt en oversikt over datoer og tidspunkter for faste aktiviteter, møter og arrangementer. Dokumentet med denne oversikten vil være barnehagens årshjul.

  Hver avdeling lager periodeplaner hvor mål for ulike aktiviteter skal defineres. Målene skal være konkrete og målbare. Periodeplanen vurderes to ganger i året. Hver måned lager avdelingene spesifikke månedsplaner der ulike aktiviteter for ulike aldersgrupper spesifiseres. Sammen med månedsplanen skrives det også en oppsummering av forrige måneds aktiviteter (månedsbrev).

  Vi dokumenterer barnas kunstuttrykk ved å henge opp til utstilling på avdelingene. I løpet av høsten arrangerer barnehagen kunstutstilling med barnas helt egne arbeider.

  Se årsplan for mer informasjon.