• Satsningsområder

  30/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Både Bærum kommune og barnehagen har satsningsområder som preger pedagogikken og hva barna opplever i barnehagen litt ekstra i perioden disse områdene er i fokus.

  Barnehagemeldingen 2015-2018 fra Bærum komme stadfester at satsningsområdene for kommunen er

  - Lek

  - Realfag (matematikk og naturfag) 

  - Arbeid mot mobbing

  Bærum kommune har utformet en handlingsplan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Den skal personalet lese og foreldrene oppfordres til å lese og underskrive at de har lest den. Handlingsplanen finnes her.

  Barnehagen sin visjon er «Trygghet og mestring i et mangfoldig miljø», og det står mer om dette i fanen visjon. I tillegg er det mer informasjon i barnehagens årsplan.