• Vår visjon

  05/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Trygghet og mestring i et mangfoldig miljø

  Stabekktunets visjon huser begreper som belyser noe vi mener er unikt for Stabekktunet barnehage.

  Trygghet  er grunnlaget for trivsel og all videre utvikling. Vi er opptatt av å jobbe med trygghet og gode relasjoner i barnegruppen. For å oppnå trygghet må vi jobbe for et raust, inkluderende miljø der barn, foreldre og personalet alltid blir møtt med åpenhet, anerkjennelse og respekt. Raushet og inkludering kommer ikke automatisk og må til stadighet reflekteres rundt og settes ord på.

  Mestring er en følelse som er helt nødvendig for å utvikle et solid selvbilde. Gjennom ulike aktiviteter som; fysisk-motoriske, estetiske og mental-sosiale, ser vi på det som svært viktig å bidra til at barna opplever mestring. Barns ressurser, prestasjoner og ønskede adferd skal regelmessig tillegges stor vekt og løftes frem for barn individuelt og i gruppe.

  Mangfoldig miljø er viktig for at barn skal få en sunn, variert og hensiktsmessig utvikling av ulike sider, på ulike plan.

  I Stabekktunet legger vi vekt på å utnytte personalets unike ressurser for å kunne tilby barn et variert og mangfoldig erfarings- og utviklingsmiljø. Vi setter fysisk og mental helse i høysete når vi tilrettelegger for barnas aktiviteter. I vår barnehage ser vi på personalet som barnehagens suverent viktigste ressurs. Vi mener at personalet i Stabekktunet i stor grad bidrar til å skape mangfold og variasjon i barnas miljø.