• Eplehagen

  22/06/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  ngen i Stabekktunet barnehage. Her er det 20 barn fra 3-6 år.

  Aldersinndeling:
  Vi deler avdelingen inn i to grupper, Gresshopper og Sommerfugler.

  Gresshoppene er de barna som har to eller tre år igjen i barnehagen. De har tilrettelagte aktiviteter innen kunstuttrykk, teaterlek og musikk. Ellers legges det opp til mye frilek. En gang i uken er de på tur i nærmiljøet.

  Sommerfuglene er de barna som går sitt siste år i barnehagen. I sommerfuglgruppa jobber vi kontinuerlig med overgang barnehage/skole. I barnehagen fokuserer vi på blant annet selvstendighet, konsentrasjon, utholdenhet og ta i mot og utføre en beskjed. Kunstuttrykk, teaterlek og musikk er en stor del av dette arbeidet. Sommerfuglene drar gjerne på lengre turer, som byr på litt større utfordringer.

  På Eplehagen jobber:
  Gro - Barnehagelærer, pedagogisk leder, 100 %
  Morten - Assistent, 100%
  Monica - Spesialpedagog, 50%
  May-Britt - Kunst- og uttrykksterapeut, 50%

  Se årsplan for mer informasjon.

  fiogf49gjkf0d