• 07/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Åpningstider:
  Mandag-Fredag 07.30-17.00
  -    Vi anbefaler foreldre å hente barna senest kl. 16.50.

  Barnehagen er stengt:
  4 uker i juli
  Julen f.o.m julaften t.o.m. 1. nyttårsdag.
  Hele Påsken

  Planleggingsdager:
  Barnehagen har 5 planleggingsdager gjennom barnehageåret. Hvilke datoer disse dagene faller på er synliggjort i barnehagens årshjul.

  Turdag:
  På torsdager har barnehagen turdag. Da går vi på tur som ivaretar barnas alder og utvikling. Denne dagen har barna har med seg matpakke medbragt fra hjemmet.

  Barnehagen arrangerer ulike aktiviteter gjennom året for barn og foreldre, som høstutstilling, Lucia osv. Disse datoene er synligjort i årshjulet.

   

  Oppholdsavgift og kostpenger:

  Giro for oppholdsavgift og kostpenger sendes ut av barnehagens regnskapsfører. Ta kontakt med styrer ved evnt hendvendelser.

  Oppholdsavgiften i barnehagen forholder seg til nasjonale satser. Vi tilbyr kun heldagsplasser. 

  Juli er betalingsfri ( sommerstengt 4 uker ).  

  Kostpenger pr mnd pr barn er kr 400 . Dette dekker melk / drikke , lunsj 4 dager per uke ( hvorav 2 varm måltider ) og ettermiddagsmat hver dag (brød/knekkebrød/pålegg og frukt). 

  Det gis 30 % søskenmoderasjon  for barn nr 2 og 50% reduksjon for barn nr 3 og flere. Familier som har søsken i samme barnehage , får moderasjon automatisk trukket fra sin faktura. Barnehagen søker selv kommunen om refusjon. 

  Fra 1.mai 2015 er det fastsatt en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Dette innebærer følgende:

   Redusert foreldrebetaling (inntektsgradert betaling):

  - ingen husholdninger skal betale mer enn  6% av samlet skattepliktig person,- og kapitalinntekt for første barn i barnehagen. Familier sender selv  søknader og dokumentasjon  til Bærum Kommune. 

  - 4,- og 5 åringer i familier,  med samlet inntekt under kr 405.000 har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen. Familier sendes selv søknader og dokumentasjon til Bærum Kommune.